FANDOM


Politikens bakgrundRedigera

Utgångspunkten för detta kapitel är avsnittet om Egypten i folkpartiet liberalernas Motion 2005/06:U285 "Fred och frihet i Mellanöstern". Kapitlet är en del av Ett liberalt partis politik Frihet i Mellanöstern.

BakgrundRedigera

Egypten styrs sedan 1981 av president Hosni Mubarak och det Nationaldemokratiska partiet (NDP). I 24 år har undantagstillstånd rått i landet, vilket innebär att medborgarna systematiskt förnekas de demokratiska fri- och rättigheter och rättssäkerhet som formellt garanteras i grundlagen.

Det formellt folkvalda parlamentet saknar kontroll eller egentligt inflytande över den förda politiken.

Undantagslagarna har använts för att bekämpa islamistiska grupper, exempelvis det förbjudna oppositionspartiet Muslimska Brödraskapet, men även för att sätta stopp för annan politisk opposition. Tortyr och misshandel har använts flitigt i fängelser. Förföljelse av oliktänkande har enligt MR-organisationer resulterat i tusentals politiska fångar, varav de flesta fängslats utan rättegång.

Alla medier kontrolleras strikt av det styrande partiet. Förtrycket uppges ha hårdnat efter terrordåden mot USA den 11 september 2001.

Under de senaste två åren har Egypten emellertid tagit några försiktiga steg i riktning mot demokratisering och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Ett allt öppnare debattklimat har märkts i pressen, och kritik mot presidenten har framkommit, vilket tidigare varit en omöjlighet. I slutet av 2004 bildades rörelsen Kefaya, som demonstrerat öppet mot presidenten och maktmonopolet.

I fjol fick även det liberala partiet El-Ghad tillstånd att etablera sig som första nya, lagliga oppositionsparti på 20 år. Ett annat positivt tecken är den nya regering som tillsattes 2004, och som delvis består av ett välutbildat yngre garde med marknadsreformer på programmet.

Stärk kampen för demokratiRedigera

Den positiva utvecklingen är dock mycket skör. Kort tid efter partiets grundande arresterades partiledaren och parlamentsledamoten Ayman Nour efter tvivelaktiga anklagelser om oegentligheter i samband med partiregistreringen, men släpptes efter sex veckor i häkte. Egypten har också fallit i Freedom Houses årliga mätning om politiska och medborgerliga rättigheter.

Det egyptiska presidentvalet den 7 september 2005 präglades som väntat av allvarligt valfusk, men valet var samtidigt det första där flera kandidater tilläts. Nu stundar parlamentsvalet som inleds den 8 november, vilket kan bli ett viktigt tillfälle för oppositionen att visa på vikten av reformer.

Det är angeläget att både Sverige och EU utnyttjar det möjligheternas fönster som öppnats att stödja fortsatta demokratiska reformer i Egypten. Landet är förhållandevis sekulärt jämfört med andra arabländer och är även en viktig allierad i kampen mot terrorismen. Ett Egypten som präglas av demokrati, flerpartisystem och ökad välfärd kan bli ett viktigt föredöme för andra länder i regionen.

EU har sedan 2004 ett associeringsavtal med Egypten och ingår även i unionens grannskapssamarbete, där respekt för mänskliga rättigheter ingår som en central del. EU bör aktivt utnyttja detta omfattande samarbete för att ställa tuffa krav på den egyptiska regeringen att upphäva undantagslagarna och garantera demokratiska och mänskliga rättigheter för medborgarna. Inom ramen för det svenska biståndet bör också stöd ges till demokratirörelsen i landet. Målet med Ett liberalt partis politik gentemot Egypten är en demokratisering som innebär att Hossni Mubarak avgår och ersätts med en demokratiskt vald president.