FANDOM


FAQRedigera

Hur ska man använda Ett liberalt parti?Redigera

Det finns mängder av liberaler i Sverige som inte har funnit sin hemvist i partipolitiken, men som ändå vill engagera sig för att utvecka den liberala politiken. Ett liberalt parti är ett forum för alla oss där vi kan skriva oss samman om och diskutera framtidens liberala politik. Sedan är det upp till den politiker som väljs till de beslutande församlingarna att använda politiken som finns i Ett liberalt parti på det sätt de anser lämpligt.

Hur vet vi att politikerna kommer att läsa det vi liberaler skriver?Redigera

Är det något man kan vara säker på är att det att politiker lyssnar till de opinionsströmmar som finns. Det måste de göra, och det är rätt att de gör det. Bra politiker har också förmågan att både lyssna till sina egna värderingar och till andras idéer och använda detta till ett skapa en bra linje att arbeta enligt. Genom att Ett liberalt parti samlar människor med liberala ideal och kreativt politiskt tänkande så kan blir det en bra plats att både läsa av liberala opinioner och inspireras av kloka idéer.

Hur vet vi att medborgarna lyssnar på det vi politiker skriver?Redigera

En av de viktigaste utmaningarna som finns för en politiker är att skapa förankring för de beslut som behöver fattas. I gammelmedierna har vi sällan mer än några sekunder på oss för att förklara komplicerade samband, och då blir det lätt att man tar till förenklingar och halvsanningar. På Ett liberalt parti finns det möjlighet att bre ut sig i längre förklaringar och dessutom länka vidare till beslutsunderlag och andra källor för att verkligen visa att en viss politisk linjer är väl genomtänkt och inte så populistisk som den kanske framstår i teve. Om ett politiskt förslag är välargumenterat och välunderbyggt kommer medborgarna att lita på att det är rätt.