FANDOM


Politikens bakgrundRedigera

Politikens bakgrund är bland annat folkpartiets riksdagsmotion En förändrad politik för global utveckling 2005/06:U336 från 2005.

Konflikthantering och säkerhet i områden i akut krisRedigera

Under senare år har ett antal länder fallit samman och tagits över av krigsherrar och soldater som plundrat, terroriserat och fördrivit befolkningen. Alla normala samhällsfunktioner har upphört att fungera och områden har glidit in i fullständig anarki och kaos. Exempel på sådana s.k. failing states är Sudan, Kongo, Liberia, Somalia och Sierra Leone. I dessa fall har det ofta varit närmast omöjligt att nå fram med humanitärt eller, ännu mindre, mera långsiktigt bistånd. I flera fall har militär- och polisinsatser utifrån blivit den enda lösningen på problemet att återupprätta grundläggande samhällsfunktioner.

Vi bör ha budgetutrymme och beredskap för ett snabbt agerande vid denna typ av akuta situationer - även med militära resurser. Detta bör ej finansieras ur biståndsanslaget.