FANDOM


Politikens bakgrundRedigera

Utgångspunkten för detta kapitel är avsnittet om Iran i folkpartiet liberalernas Motion 2005/06:U285 "Fred och frihet i Mellanöstern". Kapitlet är en del av Ett liberalt partis politik Frihet i Mellanöstern.

BakgrundRedigera

Brotten mot mänskliga rättigheter i Iran har alltsedan islamiska republiken bildades 1979 varit omfattande och grova. Den avgörande politiska makten åvilar den högste ayatollan och väktarrådet som ser till att sharialagarna efterlevs och kontrollerar vilka som får ställa upp i val.

Iran är samtidigt ett av de länder i Mellanöstern där de civila krafterna i samhället tycks livaktigast. Valen till de politiska församlingarna är förvisso inte demokratiska, men väljarna har i många val de senaste decennierna röstat på personer med mer reforminriktad inställning till politiken, och sedan låtit bli att rösta på dessa igen när det blivit uppenbart att de inte levererat reformer.

Studentprotesterna den 9 juli samlar varje år...

Mänskliga rättigheter och demokratiRedigera

Under det senaste decenniet har den iranska regimen fördömts otaliga gånger av olika FN-organ för brott mot de mänskliga rättigheterna. Människorättsorganisationer som Amnesty International och Human Rights Watch har genom åren kontinuerligt avgivit rapporter om den svåra situationen i landet.

Ett mycket stort antal oppositionella och regimkritiker sitter fängslade. Anklagelserna är ofta absurda. Straffen för lindriga förseelser är hårda och brutala. Kvinnor som brutit mot lagar straffas särskilt hårt. Den oficiella politiken präglas av en primitiv kvinnosyn och kvinnoförtryck.

Iran tillämpar dödsstraff i stor omfattning och politiskt motiverat våld riktat mot oliktänkande förekommer i hög grad. Således är brotten mot mänskliga rättigheter mycket omfattande och litet pekar på att regeringen skulle främja förändringar, särskilt sedan Mahmoud Ahmadinejad valdes till president sommaren 2005.

I och med detta gick också de ultrakonservativa krafterna en seger till mötes. Resultatet av valet betyder med största sannolikhet en försämring av de mänskliga rättigheterna och ett steg bakåt i den demokratiska utvecklingen i Iran. Med Ahmadinejad som president tar de konservativa över nyckelposter inom de statliga institutionerna och kommer att styra den politiska processen. En demokratisk utveckling i Iran verkar mer avlägsen än på länge.

Ett liberalt parti menar att det är av stor betydelse att det internationella samfundet, inklusive EU, stöder de demokratiska krafter som verkar i Iran samtidigt som trycket på det politiska styret vad gäller förbättringar av situationen för mänskliga rättigheter måste intensifieras.

EU och IranRedigera

2002 inleddes förhandlingar mellan EU och Iran om ett handels- och samarbetsavtal. I förhandlingarna ställs krav på Iran inom fyra politiska områden. Dessa områden är respekt för de mänskliga rättigheterna, nedrustning respektive icke-spridning av massförstörelsevapen, kampen mot terrorismen och en konstruktiv inställning till fredsprocessen i Mellanöstern.

Ett liberalt parti anser att Sverige inom EU bör verka för att öka trycket på Iran när det gäller konkreta framsteg på de fyra områdena.

Presidenten Ahmadinejad har upprepat Irans krav på att få utveckla kärnvapenteknologi för energisyften och medicinska syften. Ett liberalt parti ser med allvar på de iranska ambitionerna att fortgå med utvecklingen av ett kärnvapenprogram. Om Iran inte tillmötesgår kraven från IAEA och ingen lösning kan nås menar Ett liberalt parti att frågan måste tas upp för diskussion i säkerhetsrådet. Vi vänder oss dock mot den amerikanska tanken på en eventuell militär invasion av Iran.

Ett liberalt parti ser med oro på den finansiering av terroristorganisationer som Iran förknippats med, främst till terrororganisationer som Hizbollah i Syrien. Sedan 2002 för EU en dialog med inriktning på enbart mänskliga rättigheter med Iran. Samtalen äger rum två gånger per år.

Ett liberalt parti ser positivt på denna dialog och understryker betydelsen av att de är resultatorienterade och att det som diskuteras verkligen omsätts i praktiken. Vi anser det dock viktigt att denna dialog inte ersätter övriga politiska dialoger och samtal om mänskliga rättigheter som förs med Iran på olika politiska nivåer. Dialogen måste vidare ha en stark politisk dimension, utmärkas av konkreta mål och riktmärken samt utvärderas regelbundet. I dialogen ska extra vikt ges åt kvinnors rättigheter.