FANDOM


Politisk bakgrundRedigera

Jag ställer upp i provvalet till riksdagen eftersom jag känner att jag har energi, erfarenhet och engagemang som jag vill omsätta i politisk handling. Frågor som jag brinner för är socialpolitik, rättsfrågor och jämställdhet. Det internationella perspektivet är för mig ständigt närvarande.

LiberalRedigera

Att jag är liberal kom jag till insikt om när jag studerade till socionom i Lund. Politiskt intresserad hade jag alltid varit men den ideologiska hemvisten var oklar. Den studiemiljö som Socialhögskolan bjöd på - starkt indoktrinerad av oreflekterad socialism - innebar för mig ett politiskt uppvaknande.

Socialarbetaryrket lockade, efter avbrutna präststudier, men lösningarna för att minska orättvisorna såg för mig ofta annorlunda ut än för mina lärare. Att jag har en liberal kompass blev än tydligare när jag arbetade som socialsekreterare i Rosengård, Lund, Upplands-Bro och Österåker. Jag upplevde att Sverige behöver mer, inte mindre, av privata initiativ, internationellt samarbete och kunskap.

FeministRedigera

Precis som mitt politiska uppvaknande, inträffade mitt feministiska relativt sent i livet. Som socialarbetare mötte jag åtskilliga kvinnor och flickor som utsattes för våld av närstående. Deras berättelser gjorde att jag började se på vårt samhälle med nya ögon. Det skydd som dessa brottsoffer erbjöds var ofta ovärdigt ett rättssamhälle och jag började fråga mig själv vilken betydelse kön har för makt och inflytande i Sverige och i världen.

Min feministiska övertygelse stärktes när jag arbetade för ECPAT, en organisation som kämpar mot människohandel och barnpornografi.

EuropéRedigera

Jag blev tidigt en varm anhängare av Europatanken. Sedan barnsben har jag fascinerats av historia och den lär oss att nationalismen är mänsklighetens mässling. Det internationella intresset lockade vilket ledde till en praktik på EU- kommissionen och att jag för en tid lämnade socialtjänsten.Mitt engagemang för våldsutsatta kvinnor gjorde att jag sedan kom i kontakt med Folkpartiet och erbjöds en tjänst på riksdagskansliet och sedan i Europaparlamentet.

Visst ska man vara kritisk till Europaprojektet, men efter att ha arbetet i Bryssel är det ändå känslan av hopp som stannar kvar. Europatanken spränger Europas geografiska gränser och tillhör mänskligheten. Jag vill att även demokratier som gränsar till Europa ska vara välkomna när de uppfyller kraven på demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. EU måste på sikt bli DU – den demokratiska unionen.

PolitikerRedigera

Som politiker vill jag inte vara allt för alla istället vara något för några. Värderingar styr vårt budskap och våra handlingar. Jag vill att Folkpartiet ska vara ett modigt, värderingsstyrt socialliberalt parti. Genom att kommunicera tydliga värderingar får vi ett naturligt urval väljare som delar samma inställning.

Jag är kaxig nog för att våga påstå att Folkpartiet, Sverige och världen behöver min röst - och jag behöver din i provvalet.

ArtiklarRedigera

Newsmill 20090520: Vi stödjer verklighetens Liljor

Newsmill 20090421: Riktiga liberaler är feminister, Camilla Lindberg

Expressen 20090802: Arabstaterna måste stoppa slavhandeln

Mer artiklar av Jenny finns här.

InternetRedigera

Jennys hemsdia finns på folkpartiet.se/sonesson Jenny är också en av Att dricka liberalts kandidater inför valet 2010.