FANDOM


Jag kommer inte att väcka den här motionen! Efter diskussioner med andra tror jag att motionen skulle kunna uppfattas som ungefär lika klumpig som utspelet om nationell polisstyrka till Rosengård, fast på ett annat sätt.

Vissa frågor är svåra att prata om. Folkpartiet fick enorm uppmärksamhet – och en enorm ökning i valmanskåren – efter att ha kommit med mycket raka besked om integrationsfrågor 2002. Tyvärr var de spektakulära uttalandena både då och senare ofta dåligt underbyggda, och fokuserade på problem och lösningar som knappast är centrala för integrationen.

Folkpartiet gjorde rätt i att ta upp en viktig fråga andra partier skyggade ifrån, men de kloka förslagen drunknade i fånigheter som ”automatisk utvisning”.

Det är inte fel att föreslå tuffa åtgärder mot svåra problem. Men ett förslag som till exempel automatisk utvisning kunde tolkas som att Folkpartiet tycker att det största integrationsproblemet är att invandrare är brottslingar, och att de viktigaste lösningarna är polisiära. För att undvika sådana tolkningarna behövs avsändare som har byggt upp ett sådant förtroende att avsikterna och budskapet inte kan misstolkas. Till en början fanns förtroendet där, men för varje spektakulärt uttalande avtog det. Liberaler började håna Folkpartiet, och väljarna tappade intresset.

Det integrationsprogram som nu läggs fram för landsmötet stakar ut en ny kurs. Ett citat från introduktionen: ”Vi väljer att i denna rapport lägga tyngdpunkter på systembrister snarare än individuella ålägganden, vilket det redan skrivits om i många andra av folkpartiets rapporter. Vi slår fortsatt fast individens ansvar. Men för att göra det möjligt förutsätts system som tillåter och underlättar för individen att utvecklas och bidra.”

Arbetsgruppens ordförande, Nyamko Sabuni, har använt ett balanserat språkbruk, även när det varit kravaller i Rosengård. På det sättet återuppbygger hon det förtroende som behövs för att vinna väljarna igen.

Det är viktigt att hela partiet förstår och hjälper till i återuppbyggnaden. Från fikasamtal och valstugekonversationer till pressmeddelanden och DN-intervjuer måste vi vara noggranna med att inte återfalla i de destruktiva mönstren från förra mandatperioden. Uttalanden om hårda tag måste balanseras med en klok helhetssyn. Den som inte tidigare har förtjänat ett förtroende i frågorna måste avstå från att uttala sig.

Ibland försöker politiker ursäkta onyanserade uttalanden med att medierna inte tagit med hela resonemanget. Det kan möjligen vara godtagbart för någon som är mycket oerfaren. Alla andra vet, vid det här laget, hur uttalanden på integrationsområdet förmodligen kommer tolkas och framställas.

Yrkande:

Att landsmötet uttalar: ”Folkpartiet ska inte kunna anklagas för att vara rasistiskt eller för att fiska i grumliga vatten. Partiets företrädare ska vara måna om att visa upp att vi har en positiv attityd till invandring, och att vi inte tror att hårda tag mot brottslighet eller liknande kan vara en huvudlösning på integrationsproblemen. Företrädare som inte har etablerat sig som nyanserade integrationspolitiker bör helt avstå från att presentera tuffa förslag. I sammanhang där förslag riskerar att misstolkas eller presenteras ensidigt bör Folkpartister uttala sig med största försiktighet.”