FANDOM


Denna motion är väckt! Partimedlemmar kan ansluta som undertecknare genom att mejla namn, bostadsadress och rubrik på motionen till motion@liberal.se.

Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller jämställdhet. Men ett område där vi inte alls utmärker oss är kvinnors framgång på arbetsmarknaden. Sverige har en av de mest könsuppdelade arbetsmarknaderna bland jämförbara länder, har större löneskillnader mellan könen än EU-snittet och har internationellt sett få kvinnliga chefer.

Det är knappast så att svenska folket vill bete sig jämställt på andra områden, men inte på det här. I stället är förklaringen att politiker har skapat okloka system som hindrar utvecklingen mot jämställdhet.

Ett av de viktigaste hindren för jämställdhet på arbetsmarknaden är rätten till deltidsarbete mot arbetsgivarens vilja när barnen är under 8 år. Det leder till statistisk diskriminering. Arbetsgivare anställer ogärna på en kvinna i fertil ålder på en nyckelposition och satsar ofta inte på hennes karriär, eftersom det finns stor risk att hon försvinner helt eller delvis i många år från arbetsplatsen om hon skaffar barn.

Reglerna om föräldraledighet är också ett näringspolitiskt problem. För en småföretagare kan det vara mycket besvärande om anställda är borta flera år med barn, och sedan kräver att arbeta deltid ännu längre. Företaget får dras med vikarier eller vakanser, som hindrar utveckling av verksamheten.

I det barnpolitiska programmet argumenterar arbetsgruppen för en förlängning av rätten till deltidsarbete. Det är ingen vågad gissning att även förlängning av möjligheten att arbeta deltid till största del skulle användas av kvinnorna, det skulle därmed ytterligare försämra situationen både för jämställdheten på arbetsmarknaden och för företagandet.

Svenska barn mår överlag mycket bra. Vi har en väl utvecklad barnomsorg som fungerar bra för de flesta. Svenskar arbetar redan förhållandevis lite. Vi har fem veckors lagstadgad semester, ofta ytterligare någon avtalad vecka, lediga helger, helgdagar och allt fler har förkortad ordinarie arbetstid till 35-38 timmar i veckan. Arbetet kan därför inte sägas lägga stora hinder i vägen för den som vill tillbringa mycket tid med sina barn. Om föräldrar vill ha mer tid för barnen är det bättre att de prioriterar bort andra aktiviteter till förmån för detta. Lösningen är inte att ytterligare förlänga det som redan med nuvarande regler är ett hinder för kvinnors yrkesliv.

Yrkande:

Att punkt 3 i det barnpolitiska programmet stryks.