FANDOM


Denna motion kommer att skickas till Folkpartiets landsmöte 19-22 november 2009. Sista motionsdag är den 27 maj. Motionerna kommer att skickas in den 20 maj så att alla som vill kan skriva under på Folkpartiets webb-plats. Ett liberalt parti skriver många motioner

Yrkar att Folkpartiet arbetar för att donationer till kulturella ändamål ska bli avdragsgilla för stiftelser och privatpersoner.

Kulturen spelar en mycket viktig roll för yttrandefriheten och demokratin i vårt samhälle. Med dagens bidragssystem, utan möjlighet till bredare finansiering, är kulturorganisationerna beroende av en eller ett fåtal offentliga bidragsgivare. Det finns därmed risk att yttrandefriheten kringskärs.

Med fler finansiärer ökar kulturens oberoende. Folkpartiet verkar för att ge kulturen större frihet och resurser genom förslag om avdragsrätt för kultursponsring, kulturbonus, en fristående kulturfond samt om ökade bidrag till kulturlivet från Svenska Spels vinst. Det finns dock ytterligare två finansieringsmöjligheter:

Idag är det endast avdragsgillt för privatpersoner att donera aktievinst till ideella ändamål. Många kulturverksamheter faller inte inom denna kategori, men fyller samma samhällsnyttiga funktion. Intresset för socialt ansvarstagande ökar i landet och många utnyttjar de nya möjligheterna att stödja ideella organisationer. Säkerligen skulle många människor välja att även donera pengar till kultur om möjligheten till avdrag fanns.

I Sverige finns ett hundratal stiftelser som delar ut pengar till allmänna välgörande ändamål och forskning. Tyvärr hindrar den nuvarande lagstiftningen möjligheten att dessa pengar når kulturorganisationer. I realiteten finns endast ett tiotal stiftelser som donerar pengar till renodlade kulturella ändamål. Möjligheten för en bredare och mer frihetlig finansiering för kulturen skulle stärkas avsevärt med förändrad avdragsrätt för stiftelser.