FANDOM


Vi yrkar:

För det första att landsmötet beslutar att Folkpartiet ska verka för att TV-avgiften avskaffas

För det andra att landsmötet beslutar att Folkpartiet ska verka för att delar av verksamheten istället finansieras med skattemedel


Alla hushåll och företag med TV-mottagare i Sverige måste idag betala TV-avgift. Denna avgift motiveras främst med att man härigenom garanterar public service dess frihet och långsiktighet, något som borde kunna lösas på annat sätt.

Vi anser att TV-avgiften är ett föråldrat system, eftersom avgiften idag även omfattar hushåll med bärbar eller fast dator med möjlig Internetanslutning, modern mobiltelefon och i vissa fall till och med TV-spel. Detta innebär att användande av TV-mottagare inte längre per automatik medför konsumtion av public service, utan lika gärna kan innebära surfande, TV-spelande, konsumtion av utländska TV-stationer eller av reklamfinansierade kanalers dokusåpor. Vi betalar med andra ord höga avgifter för en vara med ett allt bredare användningsområde för att finansiera en relativt avgränsad verksamhet. Detta måste förändras.

Dagens avgifter baserar sig på orättvisa. För en familj med en gemensam årslön på 700 000 kr utgör TV-avgiften futtiga 0,3 procent av inkomsten före skatt. Samma TV-mottagare förflyttad till ett hem med en årsinkomst på 200 000 kostar istället hela 1 procent, och hos en pensionär i värsta fall 2 procent. Ett motsvarande förfarande på sjukvårdsområdet skulle innebära en högre högkostnadstrappa för patienter med lägre inkomst, eller dyrare läkarbesök för pensionärer. Detta är knappast en rimlig hantering av ett demokratiskt verktyg.

Det nuvarande förfarandet är även opraktiskt både för staten och för medborgarna. Mellan 80 och 90 procent av Sveriges hushåll betalar sin TV-avgift. Även med generösa gissningar på hur många hushåll som inte har någon TV-mottagare över huvud taget tyder detta på ett betydande fusk. Obetald TV-avgift är ett så vanligt skäl till att svensken hamnar hos Kronofogden att dess balans av obetalda fordringar på TV-avgift uppgår till närmare 680 miljoner kronor.

Det allra främsta skälet till att TV-avgiften snarast bör avskaffas är emellertid att den är odemokratisk. Alla medborgare i en demokrati måste ges rätten att ta del av information, nyheter, kultur och samhällsutveckling, på samma sätt som rätten till utbildning och sjukvård utgör en självklar grundpelare i ett välmående samhälle. De flesta av oss betalar oreflekterat skatt utan att vara sjuka. Många betalar för svensk högre utbildning utan att själva ta del av sådan. TV-avgiften måste även den få utgöra en sådan demokratisk självklarhet.

Vi anser att förfarandet med fakturor, påminnelser och kontroller inte bara är kostsamt och föråldrat, utan dessutom opraktiskt, orättvist och odemokratiskt. TV-avgiftens tid borde vara över nu. Den måste bort.