FANDOM


Denna motion är väckt! Partimedlemmar kan ansluta som undertecknare genom att mejla namn, bostadsadress och rubrik på motionen till motion@liberal.se.

Frågan om fri invandring diskuterades på landsmötet 2007. I partistyrelsens svar på de motioner som inkommit stod bland annat: ”Vi liberaler vill se en värld där människor kan resa och flytta fritt mellan olika länder. Det är en vision som kan tyckas avlägsen men vars förverkligande måste påbörjas – i första hand inom EU.”

Landsmötet beslutade att motionerna kunde anses besvarade med detta, och det får därmed anses vara Folkpartiets politik. Detta är ju en tydligt liberal och kontroversiell ståndpunkt. Att den inte framgår av vårt partiprogram är rent vilseledande, och måste omedelbart rättas till.

Många människor har nog svårt att se framför sig hur fri invandring ska fungera i praktiken. Det finns flera svåra frågor att lösa. Tänkbara steg på vägen är avskaffat visumtvång, möjlighet att söka asyl på ambassader och avskaffat transportörsansvar. Det krävs också en anpassning av våra system för att kunna förena fri invandring med en välfärdsstat, något som har utretts i underlagsrapport nr 11 till Globaliseringsrådet. Folkpartiet är det rätta partiet att visa hur visionen kan förverkligas. Med en tydlig skrivning i partiprogrammet lägger vi upp ribban för oss själva.

Yrkande:

Att partiets syn på fri invandring skrivs in på lämpligt ställe i partiprogrammet, så som den beslutades av landsmötet 2007: ”Vi liberaler vill se en värld där människor kan resa och flytta fritt mellan olika länder. Det är en vision som kan tyckas avlägsen men vars förverkligande måste påbörjas – i första hand inom EU.”