FANDOM


Denna motion är väckt! Partimedlemmar kan ansluta som undertecknare genom att mejla namn, bostadsadress och rubrik på motionen till motion@liberal.se.

Integrationsrapporten innehåller flera tänkvärda punkter om hur problemtyngda förorter borde byggas om. Och visst kan det vara nödvändigt att riva en del i vissa förorter för att få till en mer blandad bebyggelse. Men med tanke på den bostadsbrist som redan finns i Stockholm kan det knappast bli frågan om någon storskalig rivning.

Det finns fler förorter än de med sociala problem som är segregerade, nämligen vissa villaförorter. Om Folkpartiet ska arbeta för att riva bostäder i utanförskapsområdena måste vi i samma utsträckning se till att det byggs billiga bostäder i de rikare områdena. På så sätt får vi en dubbel integrationseffekt och slipper kritik för att vi river bostäder när det är bostadsbrist.

För övrigt känns begreppet ”förorter” lite fel i sammanhanget – integrationen skulle nog förbättras även av att fler billiga bostäder byggdes centralt i städerna. Och vissa områden, som Rosengård, är svåra att betrakta som förorter i ordets rätta bemärkelse eftersom de inte ligger utanför staden. Det är bättre att använda begreppet utanförskapsområde, om det är vad vi pratar om.

Yrkande

1. Att integrationsrapportens rubrik ”Förortslyft” ändras till ”Ombyggda städer för integration”.

2. Att integrationsrapportens punkt 27 ändras till ”Riv delar av stadsdelar. Allt är inte värt att bevara! Vi vill därför öppna upp för att vissa områden eller delar av områden kan behöva rivas för att mer blandad bebyggelse ska kunna uppföras. Både renodlade villaområden och utanförskapsområden behöver förändras för att rymma den mångfald som finns i Sverige. Färre höghus i utanförskapsområden får kompenseras med fler höghus på andra platser.”