FANDOM


Efter Barack Obamas valseger i USA talas det ofta om att de politiska partierna och kampanjorganisationerna måste anpassa sig till den nya tekniken, måste bli öppnare och tillåta mer interaktivitet och större möjlighet för kampanjarbetare, sympatisörer och intresserade att forma kampanjbudskap och politik. Ett första steg till detta är givetvis att överhuvudtaget göra det möjligt för såväl anhängare som kritiker att ha synpunkter på partiets politik, budskap och organisation.

Vi ser idag också hur detta interaktiva ideal, att kontakten mellan avsändare och mottagare, mellan författare/bloggare/journalist och läsare inte ska vara en envägskommunikation, sprider sig alltmer över Internet. Dagstidningar tillåter i allt högre utsträckning läsarkommentarer på sina artiklar, eller publicerar sig i bloggformat rakt av. Snart är de politiska partierna några av de få aktörerna på Internet som publicerar elektronisk text och förväntar sig att mottagarna ska läsa vad man skriver och acceptera det utan att ha möjlighet till återkoppling.

För oss liberaler måste "det offentliga samtalet", nu liksom tidigare, vara ett honnörsord. I takt med att det offentliga samtalet flyttar ut på Internet måste Folkpartiet vara med där det händer. Att tillåta kommentarer på våra hemsidor är bara första steget i att öppna upp Folkpartiet och göra det mer användarvänligt - oavsett om "användaren" är en partimedlem, sympatisör eller vanlig medborgare. Genom att skriva denna motion vill vi skicka en stark signal om att dessa frågor måste tas på största allvar - en signal som vi hoppas att landsmötet vill vidarebefordra till partiorganisationen.

Yrkande:

  • Att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att snarast möjliggöra kommentarer på sidor under folkpartiet.se, samt att fastställa riktlinjer för dessa kommentarers modererande.