FANDOM


MotionerRedigera

Här samlar vi utkast till motioner man vill ha reaktioner på. Det kan vara såväl riksdagsmotioner som motioner till politiska partier eller ungdomsförbund. Skapa först en egen artikel för hela motionen och lägg sedan in en länk och en kort beskrivning av vad motionen handlar om här. Du bör också skapa en rubrik om någon sådan ännu inte finns, till exempel Riksdagsåret 2009-2010, Folkpartiets landsmöte 2011, Ett liberalt partis kongress 2011...

Motioner till Folkpartiets landsmöte 2009Redigera

Motionsstopp är den 27 maj kl 17.00 (då de interna arbetsgruppernas förslag till landsmötet lämnades senare än beräknat har motionstiden förlängts från 14:e till 27:e). Alla motioner väcks på Folkpartiets hemsida, där finns även instruktioner för hur man gör. När en motion är färdig kan man väcka den och sedan uppmana alla man känner att skriva under direkt. Den första personen som lägger ut ett utkast till motion är också ansvarig för att den väcks korrekt. Att dricka liberalt kommer att väcka alla motioner som inte redan är väckta på förmiddagen den 20 maj.

 1. Motion: På väg mot fri invandring Väckt!
 2. Motion: Inget försörjningskrav för anhöriginvandring Väckt!
 3. Motion: Förläng inte rätten att arbeta deltid Väckt!
 4. Motion: Riv i Danderyd också! Väckt!
 5. Motion: Mer frihet för kulturen med bredare finansiering Väckt!
 6. Motion: Fond för utvecklingen av kulturens strukturkapital Väckt!
 7. Motion Stärk samhällskontakten och ledamöterna i partistyrelsen Har flyttats till: Motion: Max halva partistyrelsen ska vara heltidspolitiker Väckt!
 8. Motion: Tillåt kommentarer på Folkpartiets hemsida
 9. Motion: Låt dem som behöver det gå i de bästa skolorna Väckt!
 10. Motion: Stärk barns rätt till integritet
 11. Motion: Bygg folkpartiet kring internet Väckt!
 12. Motion: Bygg förtroende i stället för att peka finger OBS! Kommer inte att väckas.
 13. Motion: För en ny upphovsrätt på internet Väckt!
 14. Motion: Motion om skola och sjukvård i stiftelseform
 15. Motion: Motion angående avskaffande av TV-avgift
 16. Motion: Utvidga granskningen av FRA Väckt!